Zeytin

Zeytinin doku kültürü üzerine araştırmalar için kısa ve uzun vadeli hedefler anlatılmaktadır. Farklı kök kabiliyetine sahip eksplantlarından veya tomurcuklarından, farklı gençlik derecelerine sahip sürgünlerden uygun anaç bitki ayırt edilerek alınır. (emiciler, kuvvetli meyve olmayan- sırasıyla kolay, orta ve köklenmesi zor olan taşıyıcı ve meyve veren sürgünler).
Test edilen ortamların çoğu tatmin edici bir büyüme oranı ve kaliteli sürgünler vermediğinden, apikal sürgünlerde (4-5 mm uzunluğunda) ve olgun embriyolarda bulunan ana mineral elementlerin analizinden elde edilen veriler karşılaştırılarak yeni bir ortam formüle edilir. 

Bizi Arayın
WhatsApp'tan Yazın